Anonymitet

Introduktion

Denne persondatapolitik beskriver, hvorledes Nordic NeuroSTIM ApS indsamler og behandler oplysninger om dig, når du anvender vores hjemmeside og tjenester.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden.

Ved at gøre brug af vores hjemmeside og tjenester accepterer du denne persondatapolitik og vilkårene heri, og du giver samtidigt udtrykkeligt samtykke til at vi kan behandle dine persondata.

Hvis du ikke kan acceptere de vilkår, der er fastsat i vores persondatapolitik, bedes du undlade at gøre brug af vores hjemmeside og tjenester.

Vi er dataansvarlige for dine personoplysninger. Al henvendelse til Nordic NeuroSTIM skal ske via kontaktoplysningerne anført under kontaktoplysninger.

 

Persondata

Persondata betyder enhver data og oplysning, der kan anvendes til at identificere dig, herunder – men ikke begrænset til – navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, IP-adresse eller enhver andre kontaktoplysninger relateret til dig eller din arbejdsplads (samlet betegnet “Persondata”).

 

Hvilke persondata indsamler vi og til hvilke formål

Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, for eksempel om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at forbedre Hjemmesiden og foretage målrettet markedsføring.

Indsamlingen af oplysningerne, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.

Når du indtaster informationer i vores kontaktformular, på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig, for eksempel navn, e-mailadresse og telefonnummer, med det formål at kunne kontakte dig med relevant svar.

 

Cookies

Nordic Neurostim’s hjemmeside anvender ”cookies”.

Cookies er en tekstfil, som gemmes på for eksempel din computer, mobil eller lignende med det formål at genkende din enhed, huske dine indstillinger og udføre statistik og målrette annoncer.

Cookies indeholder ikke skadelige koder som for eksempel virus eller malware.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. 

Du kan slette eller blokere for cookies. Hvis du vælger at slette eller blokere for cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Påkrævede cookies
De påkrævede cookies er nødvendige for, at websitet kan levere de ydelser du efterspørger. Disse cookies sættes af websitet og bruges for eksempel til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden. Denne type af cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.

Præference cookies
Præference cookies bruges til at huske dine præferencer på websitet, såsom sprog eller valg, der gør navigationen nemmere. Disse cookies sættes af websitet og deres formål er at forbedre brugeroplevelsen på websitet. Præference cookies gemmes på din computer og udløber på en given dato/tidsinterval.

Analyse cookies
Google Analytics cookies bruges til indsamling af besøgsstatistik. Disse cookies indsamler informationer om din brug af websitet, herunder din IP-adresse. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics.

When you want to make a purchase from us, we also collect, handle and store data such as name of orderer, name and address of the institution buying, phone number, email.

 

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

We have taken technical and organizational measures against information is accidentally or illegally deleted, published, lost, impaired or comes to the knowledge of a person, misused or otherwise treated in violation of the law. We use an encrypted connection to this website.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

The information is kept for the time allowed by law and we delete them when they are no longer necessary. The period depends on the nature of the information and the background for storage. Therefore, it is not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af indhold.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Brug af databehandlere

Vi anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden og for eksempel bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af Hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

 

Dine rettigheder 

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning, sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person til info@nordicneurostim.com 

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, for eksempel for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf, jævnfør punkt 3.

Du har endvidere, til enhver tid, ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jævnfør punkt 3

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine persondata, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, og dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jævnfør punkt 3.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@nordicneurostim.com 

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

 

Sletning af persondata

Såfremt du ikke gør brug af vores Hjemmeside/Ydelser nævnt i punkt 3 i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jævnfør punkt 3.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, hvis du retter henvendelse herom. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter vi automatisk de data vi har indsamlet på dig.  

Kontaktoplysninger

Nordic NeuroSTIM ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

Nordic NeuroSTIM ApS
Svendborgvej 5, 9220 Aalborg
E-mail: info@nordicneurostim.com 
Telefon: 39 47 80 01 

 

Ændringer i persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.